.

Aj keď od založenia prvej z našich obchodných spoločností už uplynulo 15 rokov, sme stále rovnako mladí a otvorení zmenám a snažíme sa takými aj zostať.

Súčasný rýchly rozvoj spoločnosti citlivo vnímame nielen ako ľudia, ale aj ako profesionáli. Nebojíme sa ani „veľkých“ tém, ako sú ochrana životného prostredia či spoločenská zodpovednosť.

Držíme tiež krok s elektronizáciou všetkých oblastí nášho profesionálneho života, aktívne udržiavame a zvyšujeme vlastnú odbornosť a za náš individuálny prístup ku klientom sme opakovane odmeňovaní pozitívnymi referenciami vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Prečítajte si

Chránime životné prostredie

Ochrana životného prostredia je dnes jednou z najaktuálnejších tém každej civilizovanej spoločnosti. A hoci ešte stále nie je pre každého samozrejmosťou, my sa snažíme ísť príkladom. Ak každý z nás dnes prispeje svojou „trochou do mlyna“, ďakovať nám budú všetky budúce generácie.

Sme spoločensky zodpovední

Spoločensky zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu u nás chápeme predovšetkým ako realizáciu aktivít všeobecne prospešných pre spoločnosť a všetky zainteresované strany. Jednou z tých strán sú aj naši susedia v mestskej časti, a to aj tí malí...

Sme profesionálne angažovaní

Najcitlivejšou oblasťou v rámci našich obchodných činností je správa a inkaso pohľadávok. Rýchlo sa mení nielen všeobecné povedomie o finančných a sociálnych dopadoch zadlžovania sa, zmeny vidíme a podporujeme aj v oblasti etiky inkasa, presahujúcej aj do vývoja príslušnej legislatívy.