Chránime životné prostredie

Ochrana životného prostredia je dnes jednou z najaktuálnejších tém každej civilizovanej spoločnosti. A hoci ešte stále nie je pre každého samozrejmosťou, my sa snažíme ísť príkladom. Ak každý z nás dnes prispeje svojou „trochou do mlyna“, ďakovať nám budú všetky budúce generácie.

Vedeli ste napríklad, že triedený papier možno až sedem krát recyklovať a použitím jednej tony triedeného papiera sa zachráni až 17 stromov? V našich prevádzkach preto používame výlučne recyklovaný papier. Jeho výroba zaťažuje ovzdušie škodlivinami o 75% menej a vodu o 35% menej ako výroba klasického kancelárskeho papiera.

Každý rok sa taktiež snažíme urobiť aspoň jeden konkrétny krok k podpore zdravšieho životného prostredia. V uplynulom roku sme preto v rámci akcie „10.000 stromov v Bratislave“ zakúpili stromy v hodnote 2.800 eur, ktoré budú vysadené pri Starom rozhlase na Zochovej ulici, v mestskej časti Bratislavy, kde sídlia naše spoločnosti.

Recykláciou elektronického odpadu (najmä batérií, laptopov a mobilov) a prázdnych tonerových kaziet zas prispievame k znižovaniu produkcie smogu, CO2 a ostatných škodlivín do životného prostredia, ktoré vznikajú spaľovaním týchto materiálov. Taktiež sa nám napríklad v priebehu jedného roka podarilo znížiť spotrebu plastov (najmä vo forme PET fliaš) o takmer 52kg.

Sme tiež certifikovaní ako „Zodpovedná organizácia“ v rámci medzinárodného projektu „Zodpovedná spoločnosť“ na podporu aktívneho a uvedomelého prístupu k triedeniu odpadov a ochrany životného prostredia.