Sme profesionálne angažovaní

Najcitlivejšou oblasťou v rámci našich obchodných činností je správa a inkaso pohľadávok. Rýchlo sa mení nielen všeobecné povedomie o finančných a sociálnych dopadoch zadlžovania sa, zmeny vidíme a podporujeme aj v oblasti etiky inkasa, presahujúcej aj do vývoja príslušnej legislatívy.

Aby sme sa mohli efektívnejšie zapojiť a prispieť svojimi skúsenosťami do ovplyvňovania týchto procesov, naša inkasná agentúra McGrath & Arthur s.r.o. sa stala členom ASINS, Asociácie slovenských inkasných spoločností, ktorá je zároveň členom FENCA, Federácie európskych národných inkasných agentúr.

Cieľom ASINS je, okrem iného, dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok.

Obe naše spoločnosti, poskytujúce služby v oblasti správy pohľadávok na Slovensku -  inkasná agentúra a advokátska kancelária - sú taktiež držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001, potvrdzujúceho dodržiavanie štandardu systému manažmentu kvality podľa Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu. Tieto naše spoločnosti sú aj Partnermi verejného sektora.