Referencie

Špecifickou agendou v oblasti korporátneho práva je správa pohľadávok. Napríklad v sektore bankovníctva sa v nej zaraďujeme medzi najviac vyťažované advokátske kancelárie na Slovensku. Spomedzi našich klientov môžeme uviesť spoluprácu s najväčšou slovenskou bankou, ktorá naše služby oceňuje už viac ako 10 rokov.

„Tatra banka vníma Vašu spoločnosť ako významného obchodného partnera, ktorý si počas našej vzájomnej spolupráce riadne, zodpovedne, v stanovených termínoch a vždy na profesionálnej úrovni plní svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmluvných vzťahov.“

V oblasti developmentu bola pre nás zaujímavou výzvou aj právna spolupráca na realizácii niekoľkých cestných a diaľničných stavieb (v spoločnej hodnote vyše 400 miliónov eur) s veľkou stavebnou spoločnosťou. Na týchto projektoch sme zabezpečovali kompletnú zmluvnú agendu so stovkami subdodávateľov a obchodných partnerov.

„Máme vynikajúce vlastné právne oddelenie, niektoré z našich väčších projektov však vyžadujú okamžité rozšírenie kapacít. Vyskúšali sme preto zavedenú advokátsku kanceláriu so skúsenosťami v našom podnikateľskom prostredí. Z pôvodnej jednorazovej spolupráce na projekte sa postupne vyvinulo dnes už dlhotrvajúce partnerstvo a na MCGA legal sa obraciame už pravidelne, podľa potreby aj pri riešení bežnej právnej agendy.“

Naše komplexné právne poradenstvo pri tvorbe známeho seriálu, nominovaného na cenu OTO za seriál roka, využila aj jedna zo slovenských produkčných spoločností. Aj v oblasti filmovej tvorby sme tejto spoločnosti pri príprave niekoľkých diel zabezpečovali súvisiaci právny servis, v jednom z prípadov aj pri medzinárodnej spolupráci s čínskym koproducentom.

„Bez MCGA legal si naše produkčné aktivity pri výrobe filmov a seriálov už ani neviem predstaviť. Môžem sa na nich spoľahnúť, dobre sa s nimi komunikuje – a najmä – nikdy ma nenechali „v štichu“. Aj preto som ich služby už niekoľkokrát odporučila aj mojim známym a kolegom.“

Taktiež v oblasti fúzií a akvizícií máme bohaté skúsenosti. Ako príklad môžeme uviesť vstup zahraničného investora do slovenskej IT spoločnosti, zameriavajúcej sa na softvérové nástroje a riešenia. Aj vďaka našim právnym službám bola jej fúzia bezproblémová, spoločnosť aj naďalej úspešne podniká a využíva komplexné právne služby našej advokátskej kancelárie. 

„Advokátska kancelária MCGA legal pre nás už dlhodobo, k našej úplnej spokojnosti, zabezpečuje relevantnú právnu agendu. Naša spolupráca naďalej pokračuje aj po vstupe zahraničného investora do našej firmy, ktorý bol najmä vďaka MCGA legal plynulý a úspešný. Okrem toho veľmi oceňujeme aj podporu pri uzatváraní obchodných zmlúv so zahraničnými subjektmi a znalosť „právnickej“ angličtiny a schopnosti porozumieť IT prostrediu.“

Pracovno-právne poradenstvo našim klientom obvykle poskytujeme v rámci dohody o komplexných právnych službách. Za všetkých môžeme spomenúť slovenského výrobcu hliníkových dverí a okien, ktorému dlhodobo zastrešujeme všetku právnu agendu. Naše služby využíva v každej oblasti, v ktorej sú nevyhnutné – pracovné zmluvy, nájomné zmluvy, ochrana osobných údajov, prenájom či kúpa nehnuteľnosti na podnikanie, alebo aj daňové otázky. 

„Sme veľmi spokojní s odbornosťou a širokým záberom MCGA legal. Zatiaľ sa nám nepodarilo ich niečím prekvapiť. Dobre sa s nimi komunikuje, sú ochotní a spoľahliví, dodržiavajú termíny. Sami sme boli prekvapení, ako príjemná môže byť spolupráca s advokátskou kanceláriou.“

V rámci komplexných právnych služieb sme boli oslovení aj jednou z kresťanských cirkví na Slovensku. Zastupovali sme jej práva na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, poskytli sme riešenia v oblasti nájomných vzťahov a regulovaného nájomného, vypracovali právne posúdenia v rámci sporovej agendy v prípadoch pre Európsky súd pre ľudské práva a pomohli aj s prípravou cirkevných zákonov.

„Zrejme žiadna iná advokátska kancelária sa nestretla s delením cirkevného zboru na tri samostatné cirkevné zbory. Úloha bola z hľadiska cirkevného práva, ale najmä štátneho práva (súdne spory, nehnuteľnosti, zmluvy, povinnosti voči štátnym subjektom) komplikovaná, ale podľa našich očakávaní zvládnutá bez problémov.“