Covid19

Naša spoločnosť dodržiava všetky hygienické opatrenia odporúčané príslušnými orgánmi. Momentálne je zakázaný osobný prístup do priestorov našej spoločnosti tretím osobám. Všetky ostatné aktivity našej spoločnosti  zostávajú v plnej miere zachované rovnako ako pred vypuknutím pandémie.