Náš tím

Branislav Juráš CEO, partner

Branislav je CEO a partnerom obchodných spoločností skupiny MCGA (advokátskej kancelárie, inkasnej agentúry a účtovnej firmy) a advokátom na Slovensku a v Česku. Má rozsiahle vedomosti z práva, ekonómie a inkasa pohľadávok vrátane znalosti systémov krajín, v ktorých spoločnosti MCGA pôsobia.

Tomáš Petko Vedúci právneho oddelenia

Tomáš je ako advokát členom Slovenskej advokátskej komory s viac ako 10 ročnou profesionálnou skúsenosťou v oblasti práva významným prínosom pre našu spoločnosť. Sústreďuje sa najmä na oblasť financií, investícií, poisťovníctva a stavebného práva (FIDIC). Ako riaditeľ právneho oddelenia na Slovensku vedie tím našich advokátov, právnikov a koncipientov.

Deana Maričevičová Advokátka

Deana pôsobí v našom tíme ako advokátka a vykonáva právnickú prax siedmy rok. V súčasnosti sa zameriava najmä na civilnú sporovú a mimosporovú agendu, obchodné právo a stavebné právo vrátane právneho poradenstva v zmluvných vzťahoch, v ktorých sú aplikované zmluvné podmienky FIDIC. Deana pôsobila v našej advokátskej kancelárii aj ako advokátsky koncipient a získala relevantné skúsenosti v oblasti občianskeho práva, trestného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností.

Lenka Veselovská Advokátka

Lenka pôsobí v našom tíme ako advokátka s viac ako päťročnou praxou. Svoju prax v advokácii začala vykonávať už počas štúdia na univerzite, keď pôsobila ako právny asistent v medzinárodnej advokátskej kancelárii. Následne si prehĺbila svoje vedomosti ako advokátsky koncipient získavaním skúsenosti najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, tiež sa venovala civilnej sporovej a civilnej mimosporovej agende. V súčasnosti sa okrem už spomínaných právnych odvetví zameriava aj na stavebné právo.

Anna Gališinová Advokátka

Anna pôsobí v našom tíme ako advokátka s viac ako 8-ročnou advokátskou praxou. Špecializuje sa najmä na oblasť obchodného práva a zmluvnú agendu. Svoje skúsenosti nadobudla v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii, vo vlastnej advokátskej praxi, ako aj na pozícii interného právnika vo významnej energetickej spoločnosti, v rámci ktorej poskytovala právnu podporu pre unikátny stavebný projekt. Ovláda anglický jazyk.

Herman Pikaly Advokát

Herman je advokát a skúsený právnik s viac ako 8-ročnou praxou. Svoje bohaté skúsenosti nadobudol ako advokátsky koncipient v renomovaných medzinárodných advokátskych kanceláriách pôsobiacich v Bratislave ako aj v súkromných spoločnostiach. Špecializuje sa na oblasti obchodného práva, práva nehnuteľností, zmluvnej agendy ako aj verejného obstarávania. Jeho prístup je zameraný na individuálnu právnu pomoc klientom s dôrazom na kvalitu, presnosť a efektivitu. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Erika Jedináková Advokátska koncipientka

Svoje pracovné skúsenosti začala Erika získavať ako právna asistentka už počas štúdia na univerzite. V našej advokátskej kancelárii sa dnes zaoberá najmä agendou zameranou na vymáhanie pohľadávok v štádiu súdneho a exekučného konania, vrátane zastupovania klientov v civilných sporových konaniach. Náplňou jej práce je taktiež vypracúvanie rôznych podaní, návrhov a právnych analýz podľa požiadaviek našich klientov.

Marek Glenda IT manager

V oblasti IT má Marek viac ako 5 rokov praxe a s nami začínal v r. 2017 ako dátový analytik. Už po krátkej dobe však začal navrhovať aj komplexné riešenia korekcie dát, dátových procesov a tiež aplikovanie týchto riešení. Aktuálne je súčasťou jeho kompetencií už aj správa a optimalizácia databázových procesov aj na našich medzinárodných pobočkách.

Martin Režňák Hlavný účtovník

Martinovou devízou je nielen 10 rokov jeho profesionálnych skúseností, chuť učiť sa a schopnosť reagovať na zmeny. Ako sám tvrdí, len znalosti čísiel a legislatívy nestačia, dôležité sú aj ochota a schopnosť vidieť za číslami ľudí a osobitosti ich podnikateľských aktivít. Len tak je možné s každým klientom vytvoriť efektívny tandem na ceste k rastu a profitu.