Náš tím

Branislav Juráš CEO, partner

Branislav je CEO a partnerom obchodných spoločností skupiny MCGA (advokátskej kancelárie, inkasnej agentúry a účtovnej firmy) a advokátom na Slovensku a v Česku. Má rozsiahle vedomosti z práva, ekonómie a inkasa pohľadávok vrátane znalosti systémov krajín, v ktorých spoločnosti MCGA pôsobia.

Tomáš Petko Vedúci právneho oddelenia

Tomáš je ako advokát členom Slovenskej advokátskej komory s viac ako 10 ročnou profesionálnou skúsenosťou v oblasti práva významným prínosom pre našu spoločnosť. Sústreďuje sa najmä na oblasť financií, investícií, poisťovníctva a stavebného práva (FIDIC). Ako riaditeľ právneho oddelenia na Slovensku vedie tím našich advokátov, právnikov a koncipientov.

Deana Maričevičová Advokátka

Deana pôsobí v našom tíme ako advokátka a vykonáva právnickú prax siedmy rok. V súčasnosti sa zameriava najmä na civilnú sporovú a mimosporovú agendu, obchodné právo a stavebné právo vrátane právneho poradenstva v zmluvných vzťahoch, v ktorých sú aplikované zmluvné podmienky FIDIC. Deana pôsobila v našej advokátskej kancelárii aj ako advokátsky koncipient a získala relevantné skúsenosti v oblasti občianskeho práva, trestného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností.

Lenka Veselovská advokát

Lenka pôsobí v našom tíme ako advokát s viac ako päťročnou praxou. Svoju prax v advokácii začala vykonávať už počas štúdia na univerzite, keď pôsobila ako právny asistent v medzinárodnej advokátskej kancelárii. Následne si prehĺbila svoje vedomosti ako advokátsky koncipient získavaním skúsenosti najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, tiež sa venovala civilnej sporovej a civilnej mimosporovej agende. V súčasnosti sa okrem už spomínaných právnych odvetví zameriava aj na stavebné právo.

Herman Pikaly advokát

Herman je advokát a skúsený právnik s viac ako 8-ročnou praxou. Svoje bohaté skúsenosti nadobudol ako advokátsky koncipient v renomovaných medzinárodných advokátskych kanceláriách pôsobiacich v Bratislave ako aj v súkromných spoločnostiach. Špecializuje sa na oblasti obchodného práva, práva nehnuteľností, zmluvnej agendy ako aj verejného obstarávania. Jeho prístup je zameraný na individuálnu právnu pomoc klientom s dôrazom na kvalitu, presnosť a efektivitu. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Erika Jedináková Advokátska koncipientka

Svoje pracovné skúsenosti začala Erika získavať ako právna asistentka už počas štúdia na univerzite. V našej advokátskej kancelárii sa dnes zaoberá najmä agendou zameranou na vymáhanie pohľadávok v štádiu súdneho a exekučného konania, vrátane zastupovania klientov v civilných sporových konaniach. Náplňou jej práce je taktiež vypracúvanie rôznych podaní, návrhov a právnych analýz podľa požiadaviek našich klientov.

Lucia Mikulová Právna asistentka

Lucia v našom tíme získava skúsenosti najmä s vymáhaním pohľadávok v štádiu súdneho a exekučného konania. Náplňou jej práce je aj vypracúvanie rôznych podaní, návrhov a analýz. Popri práci zároveň študuje právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zaujímajúc sa najmä o oblasť občianskeho a trestného práva.

Marek Fürst Riaditeľ mimosúdneho vymáhania

Marek je s nami takmer 10 rokov, počas ktorých získal cenné skúsenosti zo všetkých úrovní správy pohľadávok. Ako riaditeľ dnes už vedie aj inkasných manažérov všetkých zahraničných pobočiek našej obchodnej skupiny MCGA. Okrem odborného a manažérskeho riadenia svojho tímu zodpovedá aj za komunikáciu s partnermi spoločnosti a implementáciu komplexných inkasných riešení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klientov.

Marek Glenda IT manager

V oblasti IT má Marek viac ako 5 rokov praxe a s nami začínal v r. 2017 ako dátový analytik. Už po krátkej dobe však začal navrhovať aj komplexné riešenia korekcie dát, dátových procesov a tiež aplikovanie týchto riešení. Aktuálne je súčasťou jeho kompetencií už aj správa a optimalizácia databázových procesov aj na našich medzinárodných pobočkách.

Martin Režňák Hlavný účtovník

Martinovou devízou je nielen 10 rokov jeho profesionálnych skúseností, chuť učiť sa a schopnosť reagovať na zmeny. Ako sám tvrdí, len znalosti čísiel a legislatívy nestačia, dôležité sú aj ochota a schopnosť vidieť za číslami ľudí a osobitosti ich podnikateľských aktivít. Len tak je možné s každým klientom vytvoriť efektívny tandem na ceste k rastu a profitu.