Vedenie účtovníctva

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • spracovanie podkladov a evidencia DPH, k dani z motorových vozidiel
  • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmu FO a PO
  • zastupovanie pred daňovým úradom
  • registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty
  • možnosť rekonštrukcie účtovníctva za predchádzajúce obdobia
  • ekonomické a účtovné poradenstvo
  • zabezpečenie a sprostredkovanie auditu