Súdne inkaso pohľadávok

Súdne inkaso

  • ako pokračovanie mimosúdneho inkasa,
  • za účelom získania finančných prostriedkov od Vašich zákazníkov, ktorí nechcú platiť dobrovoľne,
  • za účelom pretrhnutia plynutia premlčacej doby,                                                        
  • na žiadosť klienta z iných dôvodov.

Príprava

  • prevzatie prípadu a dokumentácie, návrh postupu s ohľadom na predpokladanú úspešnosť a efektivitu súdneho konania.  

Súdne konanie

  • podanie žaloby, zastupovanie veriteľa počas súdneho konania až do právoplatného ukončenia súdneho sporu.                                                     

Exekučné konanie

  • podanie návrhu na vykonanie exekúcie, súčinnosť a monitoring výkonu exekúcie u prideleného exekútora.

Používame automatizovaný systém inkasa pohľadávok - elektronické prepojenie na portály štátnej správy umožňujúce elektronické podávanie návrhov na vydanie platobného rozkazu, žalôb a návrhov na exekúciu.