Stavebné a pozemkové právo

Najčastejšie žiadanými sú naše služby pri väčších developerských projektoch.

Pre tento typ klientov obvykle zabezpečujeme kompletnú zmluvnú agendu (aj FIDIC) s obchodnými partnermi vrátane nadobudnutia pozemkov a správnu agendu, súvisiacu s konaniami na katastri nehnuteľností. Taktiež ich zastupujeme v prípadnej sporovej/nárokovej (claim) agende.

Dnes tak môžeme povedať, že vlastné skúsenosti máme v každej z projektových fáz.

Ozajstnou výzvou v tejto oblasti však bola pre nás právna spolupráca na realizácii niekoľkých cestných a diaľničných stavieb (v spoločnej hodnote vyše 400 miliónov eur) s veľkou stavebnou spoločnosťou. Na týchto projektoch sme zabezpečovali kompletnú zmluvnú agendu so stovkami subdodávateľov a obchodných partnerov.