Sme spoločensky zodpovední

Aj my cítime povinnosť prispieť k zlepšeniu životného prostredia a celkovo prostredia, v ktorom sa nachádzame. Začali sme preto bojovať s určitými stereotypmi nášho fungovania a veľa vecí sa nám podarilo zmeniť.

Triedenie odpadu je dnes už síce samozrejmosťou, keď sme s tým však začínali, chvíľku trvalo, kým si naň všetci kolegovia zvykli. Nejde však len o to odpad triediť, je dôležité ho aj negenerovať. Preto sme prestali používať plastové fľaše na nápoje a namiesto toho sme investovali do filtračného systému vody – už od dodávateľa veľmi kvalitnej – z nášho vodovodu.

Doteraz je nie veľmi rozšíreným aj používanie recyklovaného papiera. A hoci sa niektorým z našich klientov nepáči a nás zároveň zaťažuje zvýšenými nákladmi, tejto cesty sa nevzdávame. Používaním recyklovaného papiera sme znížili „spotrebu stromov“ našou spoločnosťou z 12 na 4 stromy ročne. Zároveň sa tieto „spotrebované stromy“ snažíme nahrádzať výsadbou nových stromov.

V duchu nášho pozitívneho prístupu k životnému prostrediu sme sa tiež zapojili do medzinárodného projektu „Zodpovedná spoločnosť“ a dnes sme už hrdým držiteľom certifikátu Zodpovedná organizácia“.

Snažíme sa podporovať aj tých, ktorí nemali toľko šťastia ako my, alebo tých, na ktorých štátne orgány a samosprávy zabúdajú. Preto každoročne organizujeme zbierku šatstva či už pre Červený kríž, alebo iné organizácie. Každý rok sa tiež vyberieme pomôcť našej mestskej časti s úpravou prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme. Takto sme revitalizovali park na Mudroňovej ulici https://youtu.be/j49E_0Tfk6w.

Nezanedbávame ani našu mládež a podporujeme aj detské futbalové, hokejové či atletické tímy.