Právo duševného vlastníctva

Štandardnými právnymi výkonmi v tejto oblasti sú napr. registrácie ochranných známok alebo zmluvy o autorských právach.

Aktuálne nám však rastie záujem klientov najmä v súvislosti s rozvojom komunikačných a informačných technológií. Napríklad právne otázky zmluvného programovania a užívania softvéru sme už riešili pre klientov zo sektorov od dopravy cez marketing až po vymáhanie pohľadávok.

Naše komplexné právne poradenstvo pri tvorbe známeho seriálu Som mama, nominovaného na cenu OTO za seriál roka, využila aj jedna zo slovenských produkčných spoločností. Aj v oblasti filmovej tvorby sme tejto spoločnosti pri príprave niekoľkých diel zabezpečovali súvisiaci právny servis, v jednom z prípadov aj pri medzinárodnej spolupráci s čínskym koproducentom.