Pracovné právo

V oblasti pracovného práva sa často stretávame aj so špecifickými individuálnymi zadaniami. Takým bol aj prípad, keď sa na nás obrátil developer so žiadosťou o riešenie krízovej situácie s nečestnými zamestnancami. V inom prípade sme zas spracúvali individuálne riešenia pracovno-právnej agendy pre spoločnosť presúvajúcu svoju výrobu do iného štátu.

Pracovno-právne poradenstvo našim klientom však obvykle poskytujeme v rámci dohody o komplexných právnych službách.

Za všetkých môžeme spomenúť slovenského výrobcu hliníkových dverí a okien, ktorému dlhodobo zastrešujeme všetku právnu agendu.

Naše služby využíva v každej oblasti, v ktorej sú právne riešenia nevyhnutné – pracovné zmluvy, nájomné zmluvy, ochrana osobných údajov, prenájom či kúpa nehnuteľnosti na podnikanie, alebo aj daňové otázky. Aj pri akvizícii zahraničným investorom sa obrátil na nás.