Naše ceny

Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza z počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov pracujúcich na účtovníctve klienta. Cena sa stanoví na základe rokovania s klientom, pričom v cene je zahrnuté aj ekonomické a účtovné poradenstvo v bežnom roku.