Naozaj komplexné právne služby

Od jednoduchých úkonov v bežnom živote až po veľké projekty – právny servis dnes potrebuje každý subjekt. Obchodná spoločnosť, príspevková organizácia, štátna inštitúcia, občianske združenie alebo magistrát mesta.

V rámci komplexných právnych služieb sme boli oslovení napr. aj jednou z kresťanských cirkví na Slovensku.

Zastupovali sme jej práva na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, poskytli sme riešenia v oblasti nájomných vzťahov a regulovaného nájomného, vypracovali právne posúdenia v rámci sporovej agendy v prípadoch pre Európsky súd pre ľudské práva a pomohli aj s prípravou cirkevných zákonov.

Ak práve hľadáte flexibilný tím profesionálov s priateľským prístupom, my sme tu aj pre Vás.