Mzdy a personalistika

  • komplexné spracovanie mzdovej agendy
  • výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
  • spracovanie a zasielanie prehľadov a hlásení pre poisťovne a daňový úrad
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
  • príprava bankových prevodov v papierovej alebo elektronickej forme
  • spracovanie potrebných potvrdení