Likvidácie a reštrukturalizácie

Samostatnou oblasťou právnych výkonov v tejto oblasti sú likvidácie spoločností, pri ktorých sme našim klientom už veľakrát zabezpečovali komplexný právny servis.

Jedným z takýchto prípadov bola aj naša právna účasť pri likvidácii zahraničnej poisťovne.

Radi však pomôžeme aj s reštrukturalizáciami spoločností, ktorých kvalita priamo podmieňuje ich budúcu existenciu.

Ako zaujímavý ilustračný prípad z praxe spomenieme obchodnú spoločnosť, ktorej majiteľom po dlhoročnom úspešnom podnikaní už pokračovanie v pôvodnom biznis zámere nedávalo zmysel. Komplexným reštrukturalizačným servisom sme pomohli osamostatniť efektívne fungujúcu zložku firmy na odpredaj a pre spoločníkov vytvoriť finančné zdroje na spokojný odchod do dôchodku.