Korporátne právo

V rámci zmluvnej agendy obchodného práva najčastejšie zabezpečujeme právne stanoviská, pripravujeme a pripomienkujeme distribučné, obchodné a subdodávateľské zmluvy vrátane všeobecných obchodných podmienok.

Obvyklou agendou korporátneho práva sú aj riešenia otázok týkajúcich sa akcionárov, členov dozorných rád a predstavenstiev a vzťahov medzi nimi, najčastejšie v súvislosti s výmenami predstavenstiev spoločností. V podobných prípadoch našich klientov často zastupujeme aj v súvisiacej sporovej agende.

Špecifickou agendou v tejto oblasti práva je správa pohľadávok. Napríklad v sektore bankovníctva sa v nej zaraďujeme medzi najviac vyťažované advokátske kancelárie na Slovensku. Spomedzi našich klientov môžeme uviesť spoluprácu s najväčšou slovenskou bankou, ktorá naše služby oceňuje už viac ako 10 rokov.