Fúzie a akvizície, due diligence

V tejto oblasti práva pre klientov často realizujeme aj samostatné výkony „due diligence“ predchádzajúce každej fúzii či akvizícii.

Komplexnú „due diligence“ sme v uplynulom období realizovali pre viaceré firmy, aj pre slovenského zástupcu najväčšej svetovej súkromnej spoločnosti pre oblasť technických plynov.

Taktiež v oblasti fúzií a akvizícií máme bohaté skúsenosti.

Ako príklad môžeme uviesť vstup zahraničného investora do slovenskej IT spoločnosti, zameriavajúcej sa na softvérové nástroje a riešenia. Aj vďaka našim právnym službám bola jej fúzia bezproblémová, spoločnosť aj naďalej úspešne podniká a využíva komplexné právne služby našej advokátskej kancelárie.