Odborný garant

Martin Režňák Vedúci účtovník

Martinovou devízou je nielen 10 rokov jeho profesionálnych skúseností či chuť učiť sa a schopnosť reagovať na zmeny. Ako sám tvrdí, len znalosti čísiel a legislatívy dobrého účtovníka nerobia, dôležité sú aj ochota a schopnosť vidieť za číslami ľudí a osobitosti ich podnikateľských aktivít. Len tak je možné s každým klientom vytvoriť efektívny tandem na ceste k rastu a profitu.