Vitajte u nás!

Milí budúci kolegovia,

vieme, že vysokú kvalitu nami poskytovaných služieb udržíme len vďaka Vám a Vašej kvalitnej práci. A ak Vás zaujala niektorá z našich voľných pozícií, asi ste si už v ďalších článkoch všimli aj pracovné, zdravotné a osobné benefity, ktoré Vám ponúkame nad rámec zodpovedajúceho finančného ohodnotenia.  

Ponúkame Vám tiež pracovné prostredie, v ktorom budete chcení a rešpektovaní a ako zamestnávateľ sa aj my zaväzujeme takéto prostredie pre Vás spoluvytvárať. Dodržiavaním základných princípov rešpektovania ľudskej dôstojnosti, tolerancie, spravodlivosti, čestnosti, slušnosti a zodpovednosti voči Vám. Slovami nášho Etického kódexu dodávame: „MCGA deklaruje nulovú toleranciu voči akémukoľvek prejavu diskriminácie na základe pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, vierovyznania, veku, pôvodu alebo akéhokoľvek iného dôvodu definovaného zákonom.“

Taktiež si uvedomujeme, že ako MCGA sme zároveň neoddeliteľnou súčasťou širšieho prostredia, v ktorom pracujeme a podnikáme. Považujeme preto za svoju povinnosť prispievať k jeho udržaniu, napríklad aj dobrovoľníckymi aktivitami, ktorých sa ako naši budúci kolegovia budete môcť zúčastniť aj Vy.

Ste pripravení aj Vy prispieť svojou troškou „do mlyna“? Vitajte u nás!