Compliance

Nastavenie vnútorných firemných smerníc a pravidiel v súlade s aktuálne platnou legislatívou v rámci „compliance“ nám prináša najrýchlejšie rastúci počet dopytov na právne stanoviská a riešenia. „Kameňom úrazu“ je práve tá - aktuálne platná legislatíva. Mení sa príliš často a je čím ďalej tým zložitejšia. Sme preto stále viac vyťažovaní aj zastupovaním našich klientov v súvisiacej sporovej agende.

A aj vďaka rýchlemu rozvoju informačných technológií sa dnes „compliance“ už netýka len nadnárodných korporácií finančného sektora.

Spomeňme len najnovšie legislatívne zmeny v oblastiach ako sú ochrana osobných údajov, alebo ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Na tie musí dnes reagovať aj prevádzkovateľ e-shopu, aj developer medzinárodného letiska. Napr. GDPR riešenia na mieru sme už realizovali pre spoločnosti takmer vo všetkých podnikateľských sektoroch.