Výnimočne inteligentná inkasná spoločnosť

Obchodná skupina McGrath & Arthur® poskytuje aktuálne profesionálne riešenia v oblasti manažmentu a inkasa pohľadávok a právnych, poradenských a účtovných služieb. Naším cieľom je maximalizovať výnosy a „cash flow“ našich klientov a súčasne ochraňovať ich obchodnú značku a reputáciu počas celého procesu správy pohľadávok.

0 Krajín

a nové pribúdajú

0 Zamestnancov

a naberáme nových

0 Klientov

a noví pribúdajú

0 Vymožená suma

a rýchlo narastá