Čím sa zaoberáme

Špecializáciou sa na B2C a B2B v kľúčových odvetviach bankovníctva, poisťovníctva a telekomunikácií a dosahovaním popredných miest v tabuľkách lídrov našich klientov v oblasti výkonnosti inkasa, dodržiavaní compliance a kvality služieb je McGrath & Arthur inteligentnou voľbou pre všetky aspekty inkasovania dlhov

Komerčné vymáhanie pohľadávok

Spoločnosť MCGA aplikuje individuálny prístup k našim klientom pri vymáhaní pohľadávok. Namiesto prístupu typu ``jedna veľkosť pre všetkých`` prispôsobíme našu stratégiu vymáhania tak, aby vyhovovala situácii a potrebám vášho podnikania.

Vymáhanie spotrebiteľských pohľadávok

MCGA je orientovaná na výsledky, prináša maximálnu mieru vymožiteľnosti tým, že zaobchádza s malými a veľkými dlhmi s rovnakým zanietením. Máme stratégie a systematické procesy na prevzatie veľkých objemov pohľadávok našich klientov.

Súdne spory a vymáhanie

Sme schopní hladko a rýchlo pokračovať v podaní žiadosti o vydanie rozsudku alebo exekučného titulu. Súdne vymáhanie je nevyhnutné na zabezpečenie včasného splatenia alebo zabezpečenia pohľadávok.

Správa a manažment

Manažment a komplexná správa pohľadávok odo dňa vystavenia faktúry až po termín splatnosti.

Poradenské a konzultačné služby

Najrýchlejšie rastúca obchodná jednotka v skupine. Pod vedením bývalého riaditeľa rizík spoločnosti GE Money Europe. Či už je to odpísanie, likvidácia alebo úplné outsourcovanie vašich pohľadávok. Zaručujeme nájdenie nákladovo najefektívnejšieho riešenia.

Predaj pohľadávok

Naša spoločnosť sa aktívne podieľa na výberoch a ponukách na predaj pohľadávok vo všetkých oblastiach trhu.