MCGA Debt Collection Inc. Collection Agency Philippines, Manila, Makati

Výnimočne inteligentná inkasná spoločnosť

Obchodná skupina McGrath & Arthur® poskytuje aktuálne profesionálne riešenia v oblasti manažmentu a inkasa pohľadávok a právnych, poradenských a účtovných služieb. Naším cieľom je maximalizovať výnosy a „cash flow“ našich klientov a súčasne ochraňovať ich obchodnú značku a reputáciu počas celého procesu správy pohľadávok.

0 Krajín

a nové pribúdajú

0 Zamestnancov

a naberáme nových

0 Klientov

a noví pribúdajú

0 Vymožená suma

a rýchlo narastá

Čím sa zaoberáme

Špecializáciou sa na B2C a B2B v kľúčových odvetviach bankovníctva, poisťovníctva a telekomunikácií a dosahovaním popredných miest v tabuľkách lídrov našich klientov v oblasti výkonnosti inkasa, dodržiavaní compliance a kvality služieb je McGrath & Arthur inteligentnou voľbou pre všetky aspekty inkasovania dlhov

Komerčné vymáhanie pohľadávok

Spoločnosť MCGA aplikuje individuálny prístup k našim klientom pri vymáhaní pohľadávok. Namiesto prístupu typu ``jedna veľkosť pre všetkých`` prispôsobíme našu stratégiu vymáhania tak, aby vyhovovala situácii a potrebám vášho podnikania.

Vymáhanie spotrebiteľských pohľadávok

MCGA je orientovaná na výsledky, prináša maximálnu mieru vymožiteľnosti tým, že zaobchádza s malými a veľkými dlhmi s rovnakým zanietením. Máme stratégie a systematické procesy na prevzatie veľkých objemov pohľadávok našich klientov.

Súdne spory a vymáhanie

Sme schopní hladko a rýchlo pokračovať v podaní žiadosti o vydanie rozsudku alebo exekučného titulu. Súdne vymáhanie je nevyhnutné na zabezpečenie včasného splatenia alebo zabezpečenia pohľadávok.

Správa a manažment

Manažment a komplexná správa pohľadávok odo dňa vystavenia faktúry až po termín splatnosti.

Poradenské a konzultačné služby

Najrýchlejšie rastúca obchodná jednotka v skupine. Pod vedením bývalého riaditeľa rizík spoločnosti GE Money Europe. Či už je to odpísanie, likvidácia alebo úplné outsourcovanie vašich pohľadávok. Zaručujeme nájdenie nákladovo najefektívnejšieho riešenia.

Predaj pohľadávok

Naša spoločnosť sa aktívne podieľa na výberoch a ponukách na predaj pohľadávok vo všetkých oblastiach trhu.

Naši partneri

Testimonials

Spoločnosť MCGA je cenným partnerom pre spoločnosť Home Credit Filipíny v oblasti inkasa pohľadávok a je jednou z najvýkonnejších agentúr
Petr Lukosz - Head of Collection - Home Credit Filipíny

Banka považuje MCGA za dôležitého partnera, ktorý vždy plní svoje povinnosti profesionálne, riadne a včas.
Ing. Adriana Bertokova - Head of Collection/ Vedúca oddelenia vymáhania pohľadávok, Sberbank

Od začiatku našej spolupráce spoločnosť McGrath & Arthur preukázala veľký úspech s vymáhaním našich delikventných účtov a stali sa jedným z našich najlepších partnerov.
Igor Vranjes - Director of PI and Micro Collection - Raiffeisen Bank

Výsledok nášho partnerstva je reprezentovaný úspešnosťou vymáhania pohľadávok. Spoločnosť MCGA je považovaná za spoľahlivého profesionálneho a stabilného obchodného partnera.
Ing. Branislav Vido - DIGI Slovakia

Považujeme za mimoriadne pozitívne ich neustále úsilie o zlepšenie a inováciu, ktoré v nedávnom období viedlo k výraznému zlepšeniu výsledkov priameho inkasa až o 30%, a preto je najúspešnejšou spoločnosťou v oblasti sekundárneho inkasa v rámci našej banky .,
Ing. Jozef Kotleba & Mgr. Daniel Šíp - Head of late collection - Tatra Banka

Výnimočne inteligentné videá

Výnimočne inteligentný obsah

Naša kancelária

OUR OFFICE

811 03 Bratislava

OUR PHONE

+421 2 5464 1851
Call centrum: +421 2 32 111 293