Logo

Vedenie účtovníctva

Poskytovateľom služieb vedenia účtovníctva v rámci skupiny McGrath & Arthur® group (MCGA) je spoločnosť MCGA accounting, s. r. o., ktorá pre svojich klientov realizuje tieto služby na vysokej odbornej úrovni. Vychádzame z dlhoročných skúseností z podnikania v tejto oblasti, pozorne sledujeme všetky legislatívne zmeny, flexibilne a rýchlo navrhujeme stratégiu a možnosti riešenia a citlivo ich aplikujeme v rámci stratégií účtovania jednotlivým klientom, čím zabezpečujeme pre klienta presné, aktuálne a vierohodné výstupy o ich hospodárskej situácii, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitu manažmentu každej spoločnosti. Všetky účtovné procesy realizujeme taktiež v zmysle platných medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). 
Poskytujeme kvalitné a komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby, a tým prispievame k prosperite našich súčasných, ako aj budúcich klientov. Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie. Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca a hlavne spokojnosť klienta. Výhodou využitia našich služieb je ušetrenie Vašich finančných prostriedkov na zamestnanie interného zamestnanca, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení, na programovom vybavení a v neposlednom rade na čase potrebnom na naštudovanie platných zákonov a ich zmien. Radi zabezpečíme splnenie Vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali čo najlepší efekt. Tešíme sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby.

Odpovede na Vaše ekonomické problémy, prípadne prevenciu vzniku problémov zabezpečujú v našej spoločnosti skúsení ekonómovia a právnici so skúsenosťami ...

Ekonomicko - právne súvislosti zasahujú do života každej spoločnosti. Ich včasné monitorovanie a vyhodnocovanie s dostatočným časovým predstihom má zásadný vplyv na ďalšie ...

Vzhľadom na združenie našich spoločností, ktoré sa okrem iného venujú aj inkasu pohľadávok, dokážeme efektívne narábať aj s pohľadávkami Vašej spoločnosti. Aj keď nám nezveríte ...

1.účtovanie vo viacerých účtovných systémoch (Omega, Pohoda atď.),
2.účtovanie v priestoroch klienta, 
3.účtovno-administratívna podpora klientovi,
4.jeden partner pre klienta ...

Našich klientov poznáte

Odporúčania našich klientov

Ing. Jozef Kotleba
vedúci oddelenia late collection, Tatra banka, a.s.
„Advokátska kancelária MCGA legal, s.r.o. má najvyššiu úspešnosť v sekundárnom inkase a v súdnom vymáhaní v porovnaní s ostatnými inkasnými spoločnosťami a advokátskymi kanceláriami.”

JUDr. Juraj Ploskuňák
člen predstavenstva  GE Money, a. s.:
„Po skúsenostiach s viacerými inkasnými spoločnosťami sa spoločnosť McGrath & Arthur stala naším exkluzívnym partnerom pri inkase pohľadávok.”

Mgr. Peter Leško, CRO
člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky OTP Banka Slovensko, a.s.

„Outsourcing inkasných služieb prostredníctvom spoločnosti McGrath & Arthur, s. r. o., je realizovaný na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.”