Logo

Správa, inkaso a kúpy pohľadávok

Garantom týchto služieb je spoločnosť McGrath & Arthur, s. r. o., ktorá poskytuje služby manažmentu a inkasa pohľadávok v spolupráci s asociovanou advokátskou kanceláriou MCGA legal, s. r. o., ktorá je členom Slovenskej advokátskej komory od roku 2006 a je tiež súčasťou štruktúry skupiny McGrath & Arthur® group. Našou nosnou činnosťou je správa, manažment, mimosúdne inkaso a kúpy pohľadávok, vrátane súdneho a exekučného inkasa až po prípadné dobrovoľné dražby. Zároveň realizujeme komplexné poradenstvo pre vytváranie systémov a štruktúr pri predaji a oceňovaní pohľadávok. Spravujeme rozsiahle portfóliá pohľadávok rôzneho charakteru a veku v celkovom objeme približne 125.000.000 €.

Spomalenie globálnej ekonomiky v priebehu posledných rokov malo za následok zhoršenie platobnej disciplíny väčších i menších firiem Na strane veriteľa sa tým roztočila špirála druhotnej platobnej ...

Na základe vybudovaného know-how pri práci v ekonomicko-právnej sfére poskytujeme komplexné poradenstvo a riešenia pre oblasť tvorby a likvidácie pohľadávok retailového ...

Naša spoločnosť spravuje a vymáha pohľadávky. Ak Vám bol doručený list, výzva alebo upomienka z našej spoločnosti, znamená to, že ste dlžníkom niektorého z našich klientov ...

Svojim klientom poskytujeme možnosť medzinárodného inkasa pohľadávok v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku a Českej republike prostredníctvom našich pobočiek ...

Našich klientov poznáte

Odporúčania našich klientov

Ing. Jozef Kotleba
vedúci oddelenia late collection, Tatra banka, a.s.
„Advokátska kancelária MCGA legal, s.r.o. má najvyššiu úspešnosť v sekundárnom inkase a v súdnom vymáhaní v porovnaní s ostatnými inkasnými spoločnosťami a advokátskymi kanceláriami.”

JUDr. Juraj Ploskuňák
člen predstavenstva  GE Money, a. s.:
„Po skúsenostiach s viacerými inkasnými spoločnosťami sa spoločnosť McGrath & Arthur stala naším exkluzívnym partnerom pri inkase pohľadávok.”

Mgr. Peter Leško, CRO
člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky OTP Banka Slovensko, a.s.

„Outsourcing inkasných služieb prostredníctvom spoločnosti McGrath & Arthur, s. r. o., je realizovaný na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.”