Logo
Baner

Dobrovoľné dražby

Dražobná spoločnosť McGrath & Arthur®, s.r.o., patriaca do skupina McGrath & Arthur® group (MCGA), je od roku 2008 profesionálnym poskytovateľom organizovania dobrovoľných dražieb, pričom má bohaté skúsenosti s organizovaním dobrovoľných dražieb pre rôzne subjekty – bankové a finančné inštitúcie, správcov a spoločenstvá, ako aj právnické a fyzické osoby, či už ako výkon záložného práva, alebo predaj na dražbe vlastníkom nehnuteľnosti. Máme uzatvorenú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s našou činnosťou ako dražobníka, takže sme schopní organizovať dobrovoľnú dražbu bez rizika klienta i pre finančne náročné nehnuteľnosti.

Hľadať

19 000
519 000
27 m2
1 200 m2

Posledné pridané nehnuteľnosti

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 6i mezonetu v centre Bratislavy, sp.zn. DD-2013-005
Bratislava - Staré Mesto
Dostojevského rad 23
306.00 m2
519 000.00 €
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe sp. zn. DD-2013-002
Oščadnica
Oščadnica číslo 1856
27.82 m2
19 000.00 €
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe sp. zn. DD-2013-001
Oščadnica
Oščadnica číslo 1856
42.30 m2
28 100.00 €