Logo

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária pôsobí na trhu Slovenskej republiky od roku 2007 ako právny nástupca Branislava Juráša, advokáta od roku 2006. Komplexným personálnym a technickým vybavením sa advokátska kancelária stala lídrom na trhu najmä v oblasti správy a inkasa pohľadávok a v oblasti poskytovania služieb v oblasti obchodného práva. Dostatočné množstvo personálu a kvalitné najmodernejšie vybavenie zabezpečuje kvalitne, rýchlo a spoľahlivo poskytnutú službu klientovi s aktívnym hľadaním riešenia pre klienta, ktoré mu prinesie výhody v jeho trhovom prostredí.

Obchodné právo
Občianske právo
Ochrana spotrebiteľa
Právo hospodárskej súťaže
Pracovné právo
Medzinárodné právo ...

Firemné právo je niečo, čo hľadá každý konateľ obchodnej spoločnosti. Advokátska kancelária ako interné oddelenie spoločnosti zabezpečuje komplexný právny servis týkajúci sa činnosti firmy ...

Naša spoločnosť dokáže pre Vás zabezpečiť komplexné poradenstvo pri predaji a odkupe pohľadávok vrátane navrhovania kúpnej ceny pri zohľadnení typu produktu, doby po splatnosti, štruktúry dlžníkov ...

1. likvidácia pobočky zahraničnej poisťovne,
2. príprava právnej dokumentácie pre významné developerské projekty, zabezpečovanie a príprava dokumentácie ...

Našich klientov poznáte

Odporúčania našich klientov

Ing. Jozef Kotleba
vedúci oddelenia late collection, Tatra banka, a.s.
„Advokátska kancelária MCGA legal, s.r.o. má najvyššiu úspešnosť v sekundárnom inkase a v súdnom vymáhaní v porovnaní s ostatnými inkasnými spoločnosťami a advokátskymi kanceláriami.”

JUDr. Juraj Ploskuňák
člen predstavenstva  GE Money, a. s.:
„Po skúsenostiach s viacerými inkasnými spoločnosťami sa spoločnosť McGrath & Arthur stala naším exkluzívnym partnerom pri inkase pohľadávok.”

Mgr. Peter Leško, CRO
člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky OTP Banka Slovensko, a.s.

„Outsourcing inkasných služieb prostredníctvom spoločnosti McGrath & Arthur, s. r. o., je realizovaný na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.”