Logo

Consulting&poradenstvo

Veríme, že základom úspechu sú správne rozhodnutia. Schopnosť prijímať ich považujeme za vec odbornosti, skúsenosti a inštinktu. Spojili sme profesionálov s týmito vlastnosťami z rôznych oblastí do jedného celku a ponúkame vám náš pohľad na vaše minulé, ale predovšetkým budúce rozhodnutia. Hranice však posúvame ďalej! Na každé rozhodnutie nadväzuje súbor konkrétnych implementačných opatrení. Nie sme len teroretici, preberáme zodpovednosť za dôsledky svojich názorov v praxi a zapájame sa priamo do implementačného procesu.

konkrétne, v praxi dosiahnuté profesné úspechy členov tímu v oblastiach manažement, marketing, komunikácia a PR, obchod, procesný manažement, produktový manažement, projektový manažement sú dôkazom výsledkami overenej odbornosti.

desiatky realizovaných projektov, skúsenosti z podnikania a aj zo zamestnaní v spoločnostiach rôznych veľkostí a odvetví (fincie a bankovníctvo, advokácia, telco, prieskumy, marketing, press), medzinárodná prax (Česko, Rakúsko, Rusko, Bosna-Hercegovina, Chorvátsko) pracovné pozície naprieč organizačnou štruktúrou (od výkonných pozícií, po top manažment).

komplexnosť dneška núti jednotlivcov spájať sa do väčších celkov, kombinovať svoj súbor vrodených vlastností s vlastnosťami iných. Každý člen nášho tímu vníma riešené úlohy svojou vlastnou, jedinečnou, optikou. To dáva výsledkom našej činnosti ďalší, navzdory nevyhnutnosti racionálnych atribútov, dôležitý rozmer – svojim rozhodnutiam veríme, dávame do nich totiž srdce.

nie je nič horšie, ako keď je dobra stratégia zle implemenotvaná. Na druhej strane ani dobre implemenotvaný paškvil spoločnosti nepomôže. Unikátne spájame svet metodiky a implementácie do jedného celku. Preberáme zodpovednosť za výsledok a spájame sa tak s klientom do jedného celku.