Oznamujeme Vám, že na našu spoločnosť boli postúpené pohľadávky GE Money, a.s. Oznámenie o postúpení pohľadávok, nájdete tu.

Platby vykonávajte na nové číslo účtu 2929900170/1100 (Tatra banka, a.s.) alebo nás kontaktujte na t. č. 02/32 111 293 alebo e-mailom na pohladavky@mcga.sk.